Zinc-finger E-box-binding homeobox 1 (ZEB1) plays a crucial role in the maintenance of lung cancer stem cells resistant to gefitinib

Fariz Nurwidya, Fumiyuki Takahashi, Wira Winardi, Ken Tajima, Yoichiro Mitsuishi, Akiko Murakami, Isao Kobayashi, Takeshi Nara, Muneaki Hashimoto, Motoyasu Kato, Moulid Hidayat, Kentaro Suina, Daisuke Hayakawa, Tetsuhiko Asao, Ryo Ko, Takehito Shukuya, Toshifumi Yae, Naoko Shimada, Yasuko Yoshioka, Shinichi SasakiKazuhisa Takahashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Zinc-finger E-box-binding homeobox 1 (ZEB1) plays a crucial role in the maintenance of lung cancer stem cells resistant to gefitinib'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences