Relasi Konflik Batin dengan Sikap Narima (Studi Kasus Novel Pinesthi karya R. Ngt.Suisdiyati Sarmo

Nanny Sri Lestari

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalJurnal Kajian Budaya dan Humaniora
Publication statusPublished - 2020

Cite this